kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde bilgilendirme metni

Filinta olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


1- Kişisel verileriniz, elde edilme yöntemleri ve işlenme amaçları:

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; web sitemizi ziyaretiniz, Filinta üyeliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Filinta’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri) Filinta faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler Filinta tarafından, kanunun 5. maddesi 2. fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası ve meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz; Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetleri, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. 


2-Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki sebepler:

Yukarıda ifade edilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (sms, e-posta) gönderebilmek için izninizi talep ediyoruz. Web sitemizdeki üyelik sözleşmesi metnini kabul etmek için ilgili kutuya işaretlemek ve kaydol tuşuna basmak suretiyle hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Dijital ortamda (sms, mms, mobil push, e-mail vs) bilginize sunulan üyelik ve gizlilik sözleşmesi metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, sadece size özel üretilmiş ve cep telefonunuza gönderilmiş, sizin dışınızda hiç kimse tarafından bilinmeyen şifreyi bildirmeniz durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. 

 

Ad, soyad ve iletişim (telefon, cep telefonu, e-mail adresi) bilgileriniz, ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek kaydol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

 

3-Verilerin paylaşımı ve aktarımı:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler (ürünlerin size teslimi için kargo firması, web sitemizin yönetimi için web ajansımız vb) ile 6698 sayılı kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak paylaşabilecektir.

 

4-Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Filinta’ya daha önce bildirilen ve Filinta’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde [email protected]'a yine yazılı olarak Filinta’ya iletmeniz durumunda Filinta, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Filinta tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

üyelik ve gizlilik kuralları

Filinta için çevrimiçi alışverişte güvenlik en temel unsurdur. Tüm işlemler güvenli ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Gizli ödeme bilgileri şirkete doğrudan şifrelenmiş formatta aktarılmaktadır.Üyelerimizin-Müşterilerimizin www.filintaofficial.com sitemize vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.


 • Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Filinta ile ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Filinta tarafından görülmez ve kaydedilmez).
 • Müşterilerimizin sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 • Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vs) ve diğer kişisel bilgiler sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Filinta ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Filinta ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hal-yer ve zamanda paylaşılabilir ve kullanılabilir.
 • www.filintaofficial.com üyeliğinden ayrılmak için sitemizin gönderdiği tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini kullanabilirsiniz.
 • Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Filinta sorumlu değildir.
 • Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (Filinta ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Filinta‘ya aittir.
 • Müşterilerimizin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi ambalajından çıkarıldığında müşterilerimiz cayma hakkını kullanamaz; bunun gibi sitemizde satılan ürünlerin  iadelerinde ürün üzerindeki ambalaj etiketi çıkarıldığı, yırtıldığı veya hasar gördüğü durumlarda ürün iade alınmaz.
 • Ek bilgi almak istediğiniz konularda [email protected]  e-mail adresinden veya www.filintaofficial.com/tr/iletisim adresinden Filinta‘ya danışabilirsiniz.